Home


 Milí návštěvníci webových stránek!

     Chtěl bych Vám krátce představit naši farnost. Farnost u katedrály svatého Bartoloměje je největší farností plzeňské diecéze a má mnoho zvláštností. Jednou z nich je, že se na jejím území nalézá sídlo plzeňského biskupství. Proto se v roce 1993 stal farní kostel svatého Bartoloměje sídelním kostelem – katedrálou – plzeňského biskupa. Na území naší farnosti jsou další kostely, v nichž konáme pravidelné bohoslužby: kromě již zmíněné katedrály svatého Bartoloměje, na náměstí Republiky, je to kostel Nanebevzetí Panny Marie u bývalého františkánského kostela, ve Františkánské ul., blízko náměstí Republiky.

     Do farnosti patří též Meditační zahrada v Doudlevcích s kaplí svatého Maxmiliána Kolbeho. (Za Tyršovým mostem doleva, dle označení: "Památník obětem zla")

     Dne 31.12.2004 byly do naší farnosti přičleněny farnosti Chotíkov (s kostelem Povýšení Svatého Kříže z roku 1834) a Malesice (kostel Svatého Jiří z roku 1597),  v roce 2008 Vejprnice.

     S platností od 1. září 2007 byla zřízena nová farnost Plzeň – Bory a kostel sv. Jana Nepomuckého, na Chodském náměstí, se stal farním kostelem této nové farnosti. Byla zřízena dekretem plzeňského biskupa mons. Františka Radkovského ze dne 24. srpna 2007. Prvním farářem se stal P. Mgr. Miroslav Martiš CM.

    S platností od 1. března 2010 zřídil Mons. František Radkovský Římskokatolickou farnost Plzeň - Západ.  Prvním farářem byl ustanoven P. Ing. Miroslav Verčimák (Neokatechumenátní cesta). Farním kostelem se stává kostel sv. Vojtěcha ve Vejprnicích. Do jeho farnosti spadá i kostel Sv. Jiří v Malesicích a krypta ve Skvrňanech na Křimické 73.

     Rád bych připomněl kostel svatého Mikuláše, na Mikulášském náměstí, který převzala do své správy církev řeckokatolická, která zde každou neděli koná bohoslužby starobylým obřadem byzantského ritu. Duchovní správu zajišťuje jeden duchovní východního obřadu – O. Igor Bibko.

     Každý týden vydáváme informační list Bartík, v němž jsou lidé pravidelně informováni především o bohoslužbách ve farnosti a každý týden je oslovím svátečním slovem. Celý text tohoto informačního listu můžete nalézt na těchto stránkách a sice v záložce HOME pod heslem Bartík anebo rovněž v Aktualitách. Připojujeme aktuálně plakáty, které vás informují o nejrůznějších aktivitách: koncerty, setkání mládeže, setkání při různých příležitostech a pod.

     Po založení plzeňského biskupství, stala se starobylá budova arciděkanství na náměstí Republiky č. 35 sídlem biskupa, a proto byl farní úřad – arciděkanství – přestěhován do postupně rekonstruovaného františkánského kláštera u kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici 11. Zde jsou kanceláře farního úřadu (zde nás najdete), velký sál, v němž se konají slavnostní shromáždění, katecheze a zkouší zde plzeňské schóly.

     Ve farnosti též působí P. Ludolf Josef Kazda O.Praem, byl ustanoven penitenciářem.


 

Adresa farního úřadu
Římskokatolická farnost Plzeň u katedrály sv. Bartoloměje
Františkánská 11
301 00 Plzeň

Telefon (pevná linka)

377 226 098, 377 221 623

Mobilní telefon farního úřadu:733 74 1 676

Mobilní telefon mons. Emila Soukupa: 602 487 657

 E-mail: rkfplzen (at) volny.cz, esoukup (at) vol­ny.cz  

 

Bankovní spojení:

Běžný účet číslo: 487 891/0300 ČSOB

Běžný účet pro dary na opravu varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie: 176 545 151/0300 ČSOB

Běžný účet pro dary na zvony katedrály sv. Bartoloměje:

722 356 359/0800 Česká spořitelnaI

Informace najdete na stránkách:  http://zvony.katedralaplzen.org/ 

 

 

 


Aktuality

kalendář

Článků: 357

Sváteční slovo

Článků: 292

Farní věstník

Farní věstník ke stažení ve formátu PDF 9/2015